خرید نرم افزار قاليباف قصد انصراف ندارد

سخنگوي ستاد انتخاباتي قاليباف در خراسان رضوي گفت: قاليباف تا اين لحظه به جد در انتخابات رياست جمهوري حضور دارد و قصد انصراف نيز ندارد.به گزارش ايسنا، مصطفي ترکاشوند امروز 11 ارديبهشت ماه در نشست خبري با اصحاب رسانه اظهار کرد: قاليباف تا اين لحظه به جد در بحث انتخابات رياست جمهوري حضور دارد و قصد انصراف نيز ندارد، گمانه زني‌هاي غير رسمي نشان مي‌دهد که قاليباف نظر قابل توجه‌اي از مردم را جلب کرده است.وي افزود: خروجي صندوق‌هاي اخذ راي انتخابات رياست جمهوري چه به نفع قاليباف باشد چه به نفع رئيسي، براي ستاد قاليباف به منزله پيروزي است و معتقديم ادامه دولت فعلي خسران است.ترکاشوند با اشاره به اينکه رقابت درون گفتماني با آقاي رئيسي نداريم، اظهار کرد: رئيسي و قاليباف در واقع همسو هستند و اسم هر کدام از آنها که از صندوق خارج شود خدا را شکر مي‌کنيم.