خرید نرم افزار کاهش دلار در برابر یورو و افزایش در برابر ین

در روز دوشنبه ارزش دلار در برابر یورو کاهش یافت و این در حالی بود که دلار در برابر ین اندکی افزایش داشته است. این تغییرات پس از آن صورت گرفت گرفت که داده های ضعیف از میزان فعالیت کارخانجات آمریکا و نرخ تورم، انتظار برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه ژوئن را کمرنگ کرد.به گزارش اقتصادی به نقل از رویترز، شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) به استثنای غذا و انرژی 0.1 درصد در ماه مارس کاهش داشته است و این اولین و بزرگترین افت از سپتامبر 2001. می باشد. در 12 ماه گذشته منتهی به ماه مارس، آنچه به اصلاح شاخص قیمت هسته‌ی PCE نامیده می شود، 1.6 درصد رشد داشته است که کمترین میزان افزایش از جولای سال گذشته بوده.بررسی شاخص قیمت هسته‌ی PCE، که بهترین وسیله ی فدرال رزرو برای اندازه گیری تورم است، نشان می دهد که از هدف ۲ در صدی بانک مرکزی کمتر است.انتشار این آمار منجر به افزایش ارزش یورو و رسیدن به 1.0897 دلار شد که تنها اندکی کمتر از رکورد به دست آمده در ۵.۵ ماه گذشته است که 1.0950 دلار بود.این در حالی بود که ارزش دلار در برابر ین اندکی افزایش داشت و به 111.41 ین رسید که تنها اندکی کمتر از رکورد به دست آمده در ۴ هفته گذشته است که 111.77 ین بود.