خرید نرم افزار سوتی جدید استقلال در مورد یک ستاره

به گزارش ورزشی، دو سالی هست که باشگاه استقلال با اشتباهات تاثیرگذار در نقل و انتقالات مواجه شد. از خریدهای بسیار گران مثل حاج محمدی و خریدهای بد مثل آرش افشین و کنعانی زادگان و دیگران بگیرید تا برسید به آخرین اشتباه این بخش از استقلال در مورد عقد قرارداد با جباروف.استقلال در همه روزهای اخیر تصور می کرد با جباروف قرارداد دارد و این بازیکن که در لیست منصوریان بود و به دلیل محرومیت توسط فیفا هرگز به دست منصوریان نرسید طی توافق نامه ای به سپاهان اصفهان رفت. در همه روزهای گذشته در مورد این بازیکن استقلالی ها خیال می کردند با همان توافق نامه جباروف می تواند و باید به استقلال برگردد اما نکته ای از قلم افتاده بود و آن نکته این بود:سرور جباروف به دلیل محرومیت استقلال از پنجره زمستانی اصلا حق ثبت قرارداد با استقلال در پنجره زمستانی را نداشته است! در واقع فدراسیون فوتبال هم نمی توانسته قرارداد این بازیکن را ثبت کند و به این ترتیب قرارداد استقلال با جباروف و سپاهان عملا قانونی نیست و کار در صورت عدم توافق باید به کمیته انضباطی برود که با توجه به غیر قانونی بودن ثبت قرارداد این بازیکن با استقلال در زمستان احتمالا حق به سپاهان یا خود جباروف می رسد و این آنها هستند که می توانند در این رابطه تصمیم بگیرند نه استقلال!در واقع این آخرین اشتباه از کمیته نقل و انتقالات باشگاه استقلال است که طی سال های اخیر سروسامان درستی ندارد. عقد قرارداد با خسرو حیدری و مهدی رحمتی در آخرین روزهای بازیکن بودنشان به صورت سه ساله هم مورد انتقاد کارشناسان زیادی قرار گرفت و حالا استقلال در مورد جباروف هم به بن بست خورده و اگر خود این بازیکن نخواهد به استقلال بیاید و بخواهد در سپاهان بماند بدون توجه به قرار داد غیر قانونی استقلال با او می تواند اصفهان را انتخاب کند.به نظر می رسد اگر استقلال در مورد انتقالاتش تجدید نظری نداشته باشد با این اشتباه ها سال آینده هم به بن بست می رسد.