خرید نرم افزار پست محسن رضایی بمناسبت روز جانباز

دکتر محسن رضایی در یادداشتی با عنوان شمع فروزان نوشت:چهل سال است با زخم و دردي كهنه دست به گريبان است. اولین بار درمبارزه با رژیم شاه زخمی شد و آخرين بار شیمیایی جنگ او را به بستر بيماري كشاند. حالا روی تخت خوابیده است و مثل شمع، به ملاقات دهندگان خود، نور اميد و صبر و مقاومت می بخشد. تنها گله اي كه دارد، به زحمت افتادن همسرش براي پرستاري از او در اين سن و سال است. به ديدارش رفتم و گفتم “شرمنده توام!” و در حالي كه از خجالت نمی توانستم بیشتر توي رويش نگاه کنم، صورتش را بوسيدم. سالروز ولادت ابوالفضل العباس(ع) و روز جانباز بر جانبازان عزیز و خانواده های مظلوم آنان مبارك.