خرید نرم افزار برگزاری انتخابات الکترونیکی در ۴ شهر استان همدان

 رئیس ستاد انتخابات استان همدان از برگزاری انتخابات الکترونیکی در ۴ شهر ملایر، نهاوند، تویسرکان و اسدآباد در استان همدان خبر داد.به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان، محمد ابراهیم الهی تبار در جلسه اعضای ستاد انتخابات استان همدان گفت: بر اساس قانون داوطلبان شرکت در انتخاب شوراهای اسلامی روستا و شهر که صـلاحیت آنـان در هیئت اجرایی رد شـده، می توانند ظرف مدت ۴ روز از تاریخ اعلام اسامی نامزدهای انتخاباتی شکایت خود را به ترتیب داوطلبان شورای اسلامی روسـتا به هیئت نظارت شهرستان و داوطلبان شورای اسلامی شهر به هیئت نظارت استان تسلیم کنند.وی افزود: شاکیان می توانند شکایت خود را در مهلت مقرر به هیئت اجرایی مربوط نیـز تسـلیم کنند و هیئت اجرایـی باید بلافاصله شکایات دریافتی را به هیئت نظارت ذیربط ارسال کند.رئیس ستاد انتخابات استان همدان ادامه داد: بر اساس قانون، هیئت نظارت موظف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ دریافت شکایات به آنها رسیدگی و نتیجـه را بـه هیئت اجرایی مربوط اعلام کند که نظر هیات نظارت در این خصوص قطعی و لازم الاجرا است.الهی تبار تصریح کرد: بر اساس قانون، کسانی که در هیئت اجرایی تائید شده اند و مراتب تائید آنها در هیئت نظارت بخش یا شهرستان مورد تائید قرار گرفت، مشکلی برای حضور در رقابت انتخاباتی نخواهند داشت.رئیس ستاد انتخابات استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری انتخابات الکترونیکی در ۴ شهر ملایر، نهاوند، تویسرکان و اسدآباد، افزود: باید فرمانداران شهرستان های یاد شده فرایند آزمایشی انتخابات را در سطح شهر برگزار کنند.الهی تبار همچنین خواستار حضور مردم شهرهای مذکور در این فرایند آزمایشی به منظور تسهیل در روند انتخابات در روز رای گیری شد.وی اظهار امیدواری کرد: با عمل به قانون، حقوق همه داوطلبان رعایت و شرایط برگزاری انتخاباتی پر شور با حضور همه سلایق فراهم شود.